FANDOM


De galatiske forbud er et sett med uangripelige regler som gjelder likt for alle folk som er medlem av Koalisjonen. Selv om mange nasjoner forhandler fram særegne avtaler med henhold til regelverk er det nesten ingen som er unntatt disse 21 forbud.

Forbudene gjelder for alle livsformer som av Koalisjonen regnes som våkne. Dersom en nasjon eller gruppering har begått brudd på disse reglene, står hvert enkelt individ som har utført, beordret eller gjennom beslutning med overlegg forårsaket et slikt brudd ansvarlige for det.

Under står utvalgte paragrafer fra forbudene som til nå er relevante i serien:

§1 Å ta liv i det ytre romEdit

Ingen våken livsform har rett til å ta livet av en annen våken livsform i interplanetarisk rom (herunder også ubebodde systemer).
Særegne regler for henrettelse, drap eller konsumering av våkne livsformer som følge av kulturelle eller biologiske behov, gjelder kun innenfor stjernesystem der disse er godkjent etter forhandlinger med Koalisjonens Folkerettighetskommisjon (IPKF).

§2 Å destabilisere KoalisjonenEdit

Ingen livsform skal i kraft av beslutning, ordre eller handling søke å styrte den Interplanetariske Koalisjon, dens rammeverk eller dens medlemmers særegne rettigheter.

§3 Militært angrep mot sivile livsformerEdit

Ingen livsform skal i kraft av beslutning, ordre eller handling søke å utøve militærmakt mot en ikke-kjempende livsform.

§5 Å kommunisere uregulert med grå livsformerEdit

Ingen våken livsform skal rette kommunikasjonsforsøk mot antatt intelligente vesener uten behandling og tillatelse fra Koalisjonens Høykommissær for Førstekontakt og Xenodiplomati (XENOKO).

§11 Å blitse på befolkede planeterEdit

Ingen livsform skal bære eller benytte blitsteknologi utenfor offentlig regi på befolkede planeter.

Dette betyr at man kan be om tillatelse til å blitse fra sitt skip og ned i offentlige romhavner, men er nødt til å legge fra seg blitsbåndet der så lenge man oppholder seg på planeten.

§12 Å konstruere et tverrvirusEdit

Ingen våken livsform skal søke eller bevitne uten inngripen eksistensen til en biologisk agent som smitter på tvers av arter og folkeslag uten felles biologisk opprinnelse.

§21 Å forsøke å reise bakover i tidEdit

Ingen våken livsform skal søke evnen til å forflytte informasjon til et punkt i romtid der entropi er lavere enn informasjonens opprinnelse.

Denne siste paragrafen blir ofte glemt, da det er allment oppfattet som umulig å gjennomføre tidsreise.