FANDOM


Primer Edit

  • Vi bruker sektorsystemet om navigasjon og planeters adresse 
  • Jorden (og ormehullet i vår tid) ligger i Y.6.0 (nær grensen til Y.5.0) 
  • Ormehullet (i fremtiden) ligger midt i Z.6.0 
  • De fleste stedene vi besøker i første sesong ligger i stråle Z, Æ og Y 
  • Deler av Y.6.0 er ulovlig å besøke 
  • Det tar 3-4 døgn for Maxine å flytte seg mellom sektorer 
  • Se også: Tusenårsskipet, Tolvstatsunionen 

Innledning Edit

Melkeveien er en spiralgalakse som består av mellom 100 og 400 milliarder stjerner. Galaksen spenner over 46 kpc, eller omtrent 150 000 lysår.

I U30.15 (XX) inneholder Melkeveien 2 334 bekreftet intelligente folk, hvorav 1 981 tilhører Den Interplanetariske Koalisjonen (IPK). I tillegg kommer grå livsformer, som man av ulike årsaker ikke har lykkes å etablere stabil kommunikasjon med. Anslag plasserer antallet grå livsformer mellom 10 000 og 15 000.

Sektorsystemet Edit

IPK deler opp Melkeveien i et sektorsystem, med sentrum i Koalisjonens Hovedsete, IPKH Daerys 1. Sektornummeret består av tre elementer:

  • Stråle (A til Å)
  • Ring (0 til 20)
  • Akse (-5 til 5)

Stråle representerer kakestykke-segmenter som strekker seg ut fra Daerys 1. Ring er konsentriske sirkler som avdeler disse segmentene utover. Hver nye ring begynner 1 kpc (3 262 lysår) utenfor den forrige (se figuren). Strålene og ringene utgjør tilsammen en skive.

Sektorsystemet

Sektorsystemet sett ovenfra

I tillegg kommer sektorens akse, som angir hvor mange kpc sektoren befinner seg fra skiva, i galaksens tredje dimensjon. Aksen går fra -5 til 5, hvorav 0 er midten. Denne dimensjonen blir gradvis tynnere desto lengre man drar fra sentrum av skiva, og ved den ytterste ringen (ring 20) går aksen bare fra -1 til 1.

Kombinasjonen av stråle, ring og akse utgjør en sektor. For eksempel ligger Ontopedias hovedkvarter i stråle C, ring 9 og akse 1. Sektoren blir da C.9.1.

Daerys 1 og de andre sentrale stjernesystemene har ikke ring- eller aksedesignasjon, og henvises kun til som sektor A.

Sesong 1 Edit

I løpet av sesong 1 befinner vi oss stort sett innenfor denne delen av galaksen. Det er fremdeles nok av stjerner her å besøke, om lag 850 millioner i akse 0 alene.
Lokale sektorer small

Detaljkart over sektorer Æ.5.0 til Y.6.0