FANDOMPrimer Edit

  • Første episode: 102
  • Antagonist i serien

Innledning Edit

Raksha er en 41 år gammel kvinnelig agent for KOSI, Koalisjonens sikkerhets-politi. Hun kommer gjentatte ganger over Stella og Orion som en episode-antagonist.

Folkeslag Edit

Raksha tilhører folket Enslizaar, en organisme som minner om den mytiske 'Naga', med slangekropp, øgleaktig hode, og seks sterke armer. Enslizaarer er et stolt krigerfolk, med sterke tradisjoner og en forkjærlighet for poesi, men som har rykte på seg i galaksen for å være usiviliserte og hissige. Deres innlemmelse og lojalitet til Koalisjonen er svært spent, særlig da de galaktiske forbud begrenser deres muligheter til å føre krig.

Personlighet Edit

På grunn av sin stilling i Koalisjonen kjemper Raksha daglig mot stereotypiene mot sitt eget folk. Hun er ekstremt opptatt av orden, regler og prosedyrer, og forsøker til enhver tid å undertrykke egne følelser, særlig aggresjon. I stedet fremstår hun kald, kalkulert, observant og høflig. I møte med andre av sitt eget folk, blir Raksha ofte sett på som en sviker, og hun har et anstrengt forhold til sin egen familie. 

Raksha avskyr kaos. Siden hun ofte opererer på planeter som har kaotiske lovsystem, liker hun å stressteste slike system for å bevise for seg selv hvor underlegne de er. Det handler om å benytte seg av smutthull i loven til sin fordel, å forårsake logiske cockups når en ubrytelig regel møter en annen etc.

Raksha elsker de galaktiske forbud, og som KOSI-agent er hennes oppdrag å håndheve dem. Jo større brudd på disse reglene, jo verre, og Raksha er smart nok til å la en liten sak gå for å jakte på de store fiskene.

I begynnelsen av serien Edit

  • Kan være utsatt for endringer

Raksha kjenner ikke enda til Malum-hendelsen, men hun har oppdrag fra KOSI om å jakte på kilden til en lekkasje om informasjon hvis spredning er et brudd på §2. I denne anledning har hun fått i beskjed om å etterforske Habon, finne ut hva han har tatt, hvem han samarbeider med, og å hindre at informasjonen sprer seg videre. Hun velger å benytte seg av Soloscelus' kaotiske rettsystem til å lovlig hanke inn, avhøre, true og om nødvendig henrette ham.

For å finne ut hvem Habon har vært i kontakt med har Raksha lagt ut stasis-miner i Habons leilighet. Dersom noen tripper dem, vil de bli fryst på plass, og Raksha får beskjed om det.

Raksha har også kommet over at Habon har sendt ut en felt-melding. Det er en repeterende ansmelding som bare kan mottas et gitt sted i rommet. Habons melding er sendt til tilsynelatende tomme koordinater i det ytre rom. Raksha drar dit og finner Stellas skip. Hun vil prøve å bevise at de var der for å motta meldingen, men Stella hevder at de bare var på vei gjennom ved en tilfeldighet. I løpet av møtet blir Raksha mistenksom mot Orion, som ikke synes å vite noenting om noenting. Hun mistenker at Stella og Orion er såkalte 'lovløse grå', altså en intelligent art som opererer innenfor Koalisjonen uten å offisielt være innlemmet og registrert hos XENOCO. Hun tenker at Stella kanskje planlegger å introdusere flere av sitt eget folk for kommunikasjon med Koalisjonsplaneter.