FANDOM


Tolvstatsunionen (tidl. Trettenstatsunionen) var forløperen til Den Interplanetariske Koalisjonen. Unionen ble grunnlagt i U20.35 som en følge av Tidstornens eksponentielle spredning gjennom sektor Y.6.0. Gjennom operasjon Malum gav tolv av de tretten statslederne sitt liv for å stanse Tidstornen, og reddet dermed galaksen fra å bli slukt av den evigkonsumerende planten. For å beskytte Koalisjonen har alle detaljer om unionen og operasjon Malum blitt hemmeligstemplet i senere tid.

Tolvstatsunionen er det første kjente sambandet for interplanetarisk samarbeid, og tilskrives ofte æren av å ha løst Fermi-paradokset for Melkeveien.

Medlemmer Edit

System Sektor Status Moderplanet Folk Statsleder
Brutarkha Z.6.1 finnes Jamiid Jamiider Cigudha Panakasharian
Fol Y.6.0 tapt Jorden (Fol 5) Fikrater Hanf Feltfer
Neothyseram Y.6.0 tapt Staniram Thagom Dronning Emthara den Fullbefarne
Neothyseram Y.6.0 tapt Togosram Thagom Prins Authastar Lyset fra Kimen
00089PG-1 Y.6.0 tapt 1.0.0 Kybix Enhet 000 007
Twaks! Y.6.0 tapt Schto! Schtoer Stan!
Coprolius Y.6.0 finnes Coprolius 4 Praebonammen Lador Varol Mularen
Solen (Fomalhaut) Y.6.0 tapt Jorden (Fomalhaut 1) Tabiskerne Pobiks Medalyy
Stergosumphus Y.5.-1 finnes Nubilae Erychon D Badredi Ubos
Nero Y.5.1 finnes Nero 3/Nero 4 Nero-symbiosen (én organisme) Nero-symbiosen
Tatakishii Baturugan Z.6.0 finnes Ichunaru Faruu-ne Fyrstinne Wa Batei Ama
Tropos Æ.6.0 finnes Allotropos Allotroperne Doorm
Hayxql Y.6.0 tapt Wxtchyk Ktzxayder Uriax Qwitszln (forlot sin post)