FANDOM


Primer Edit

  • Våkne livsformer er folkeslag som IPK kan kommunisere med
  • Det brukes ikke i dagligtale, men av de som forsker på xenodiplomati
  • Folkeslag eller folk brukes om en art som er intelligent
  • Livsformer som IPK enda ikke har lykkes å kommunisere med, kalles Målløse eller Grå
  • Se også: Liste over folkeslag

Innledning Edit

Våkne livsformer er en betegnelse på bekreftet intelligente vesener som har etablert meningsfull kommunikasjon med Den Interplanetariske Koalisjonen. Et av Koalisjonens hovedmål er å oppsøke alle potensielt intelligente livsformer og forsøke å oppnå kontakt. Denne prosessen kalles xenodiplomati eller vekking.

Når et folk har blitt vekket, forsøker representanter fra Koalisjonen å opprette forhandlinger om innlemmelse. Dersom man kommer til enighet blir nasjonen(e) arten består av innlemmet som medlemmer i Koalisjonen og får stemmerett i sin sektor. I år U30.17 inneholder Melkeveien 2 334 bekreftet intelligente folk, hvorav 1 981 tilhører Den Interplanetariske Koalisjonen (IPK).